6 km Wandelroute de Petgatten - de Veenhoop

Beheerder: It Fryske Gea

Markering: Rood

Afstand: 6 km

Start: Kraenlanswei 15 in de Veenhoop, Friesland

Extra info: Niet toegankelijk tussen 15 maart en 15 juli